آموزش های فنی وحرفه ای باید توسعه یابد.مقام معظم رهبری

اطلاعیه                                                                       اطلاعیه در راستای توسعه آموزش های فنی وحرفه ای بار رویکرد برقراری عدالت اجتماعی و دسترسی همگانی به استحضار می رساند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
2 پست
مهر
1 پست
سبزوار
1 پست
روداب
2 پست
دوستان
1 پست